รายละเอียดการรับสมัคร

ข้อมูลการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางค่าใช้จ่ายในการเรียน ระดับ ปวช
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายภาคปกติ รวม 7,884.-
ค่าใช้จ่าย โควต้า. 5,300.-
ค่าใช้จ่าย ปวช.(ภาคพิเศษ). 9,784.-

ตารางค่าใช้จ่ายในการเรียน ระดับปวส.
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
สาขาคอมพิวเตอร์ 14,050.-
สาขาการบัญชี / การตลาด 12,550.-
ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ภาคพิเศษ วันอาทิตย์)
สาขาคอมพิวเตอร์ 16,050.-
สาขาการบัญชี / การตลาด 14,550.-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

  • เสื้อสูธ 1,500 บาท.
  • ชุดพละ 500 บาท
  • เครื่องหมาย 400 บาท
  • ชุดนักเรียนปวช 700 บาท