รายละเอียดการรับสมัคร

ข้อมูลการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางค่าใช้จ่ายในการเรียน ระดับ ปวช
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายภาคปกติ รวม 7,984.-
ค่าใช้จ่าย โควต้า. 5,400.-

ตารางค่าใช้จ่ายในการเรียน ระดับปวส.
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
สาขาคอมพิวเตอร์ 14,150.-
สาขาการบัญชี / การตลาด 12,650.-
ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ภาคพิเศษ)
สาขาคอมพิวเตอร์ 16,150.-
สาขาการบัญชี / การตลาด 14,650.-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

  • เสื้อสูท 1,500 บาท.
  • ชุดพละ 500 บาท
  • เครื่องหมาย 300 - 400 บาท