Welcome To Jbac

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สมัครเรียน Online

Major Form JBAC

สาขาที่เปิดสอน 3 สาขา

Business Computer

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก เทคโนโลยีมีการพัฒนาทุกวัน ผู้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์จะได้ศึกษา หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก Hardware และ Software อื่น ๆ เพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ และก้าวสู่การทำงานในอนาคตได้

Accounting

สาขาการบัญชี เรียนรู้เรื่องการทำบัญชีต่าง ๆเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีอย่างมืออาชีพ เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ทั้งคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผลิตพนักงานบัญชี ออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ .

Marketing

สาขาการตลาด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขาย เป็นผู้บริหารงานด้านการขายแบบต่างๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกทักษะการขายหลากหลายรูปแบบ การขายที่ได้รับความนิยม.

รั้วฟ้าขาว

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรา ติดตามข้อมูลได้จากที่นี่

เครื่องแบบ และการแต่งกาย

เครื่องแบบ นักเรียน

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์วิทยาลัยฯ

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

ข้อมูลการสมัคร

รายการที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน

กิจกรรม

กิจกรรมของเรา

ผลงานนักเรียน

ผลงาน และชิ้นงาน

ข่าวประชาสัมพัธ์

ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์

About

เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศีกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

 • จุดเริ่มต้น

  เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรก

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษา โดยชื่อเดิมคือ โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ แล้วจึงได้เปลี่ยนมาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

 • กว่าจะเป็นเจริญพัฒนา

  ผู้ก่อตั้ง วิทยาลัย

  กว่าจะมาเป็นวิทยาลัย ทางผู้ก่อตั้ง คุณพ่อสนอง และ คุณแม่ยุพา โสมสมบัติ ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของไทยจึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยขึ้น

 • การเรียนการสอน

  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติ

  การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามสายงาน สาขาของตน เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่การทำงาน การประกอบอาชีพ

 • กิจกรรม

  กิจกรรม สร้างคน คนสร้างชาติ

  นอกจากการเรียนแล้ว วิทยาลันฯ ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคม การมีภาวะผู้นำ และอื่นฯ

 • ติดตาม
  ข้อมูลเราได้ที่
  JBAC

ทีมงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ ทีมงานประชาสัมพันธ์

อ.เยาวภา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.วันเพ็ญ (อ.มะห์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.วรรษมล (อ.ดรีม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านใด มีข้อซักถาม หรือสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ได้ทุกท่าน เวลาทำการ ทุกวัน